Štúrovo, 9. júna 2018 (sobota), 12:00 – 22:00Na začiatku päťdesiatich rokov minulého storočia most Márie Valérie nestál a neexistovala takmer žiadna možnosť stretnutia alebo rozhovoru s odtrhnutými príbuznými alebo priateľmi na druhej strane Dunaja. Preto šli ľudia večer v bezvetrí a tme k Dunaju a hovorili nad vodou. Pol kilometra prenášala voda rieky tieto zvesti, nezriedka šifrovanú správu.

Performance AquaPhone chce priblížiť tento fenomén a uctiť všetky tie osudy, ktorých tajomstvá sa v minulosti odovzdali Dunaju. Chce svedčiť o túžbe ľudí po dialógu a ich vynaliezavosti pri prekonávaní hraníc a vzdialeností i za nesmierne ťažkých podmienok.

Švajčiarski hudobníci Alfred Zimmerlin a Markus Eichenberger zrealizovali nápad Hanneke Frühauf a vytvorili hudobnú improvizáciu sprevádzajúcu text Ilmy Rakusa. Malá dráma pre štyri osoby popri pôvodnej nemeckej verzii prejde cez Dunaj aj po slovensky i maďarsky.

Doprovodným programom podujatia je XII. Festival knihy Strážcu mosta za účasti vydavateľstiev zo Slovenska, Maďarska a Nemecka. Medzinárodný umelecký projekt Transart Communication zaháji podujatie s performance na moste Márie Valérie a následne na pešej zóne. 43. strážkyňa mostu, Leah Lovett (UK) nám priblíži svoju tvorbu. Literárne popoludnie v Dome strážcu mosta ponúka prezentáciu knihy Tomáša Baku: „Štúrovo – Párkány“, ďalej víťaza minuloročného workshopu Creative writing, Mátyása Mériho, a besedu s Ilmou Rakusa, moderovanú Milou Haugovou. Svoju elektronickú hudobnú kompozíciu predvedie Máté Szabó. Deň zakončí koncert jazzového tria Hodek z Komárna.

Štúrovo, 9. júna 2018 (sobota), 12:00 – 22:00

Ilma Rakusa

Spisovateľka, prekladateľka, literárna vedkyňa. Narodila sa v roku 1946 v Rimavskej Sobote do slovinsko-maďarskej rodiny. Od roku 1951 žije v Zürichu (CH). Študovala slavistiku a romanistiku v Zürichu, Paríži a Leningrade. Jej poviedky, básnické zbierky a eseje boli vydané v prekladoch do francúzštiny, ruštiny, maďarčiny, srbochorvátčiny, švédčiny a japončiny. Medzi mnohými oceneniami je aj Švajčiarska cena knihy (2009) pre jej životopis preložený do mnohých jazykov.

László Márton

Spisovateľ, dramatik, prekladateľ, esejista. Narodil sa v roku 1959 v Budapešti. Študoval maďarčinu, nemčinu a sociológiu na Univerzite Eötvösa Lóránda v Budapešti. Autor mnohých románov, poviedok, esejí. Jeho divadelné hry hrajú na javiskách po celom Maďarsku.

Mila Haugová

Poetka a prekladateľka. Narodila sa v roku 1942 v Budapešti, žije v Bratislave. V rokoch 1986-1996 bola redaktorkou časopisu Romboid. Z dvoch desiatok jej básnických zbierok bolo viacero preložených do angličtiny, francúzštiny, nemčiny, ruštiny a poľštiny.

Transart Communication

Transart Communication je medzinárodný umelecký projekt súčasného umenia, ktorý v tomto roku oslavuje 30. výročie svojej existencie. Z tejto príležitosti premáva ich jubilejná Performance loď medzi Budapešťou a Bratislavou. Počas jej plavby zorganizujú performance umelecké programy, koncerty a výstavy v Budapešti, Szentendre, Štúrove a Bratislave.

 

Markus Eichenberger

Hudobník (klarinet, saxofón), učiteľ hudby, skladateľ. Narodil sa v roku 1957. Improvizuje v rôznych formáciách, od roku 1982 realizuje aj vlastné projekty. Svojimi sólo projektami koncertuje po celej Európe a často vystupuje v rozhlase a televízii. Žije v Zürichu a Menzbergu (CH).

 

Alfred Zimmerlin

Skladateľ, hudobník (čelo), hudobný kritik. Narodil sa v roku 1955. Vyštudoval hudobnú vedu a hudobnú etnológiu na Univerzite v Zürichu. Je docentom pre improvizáciu na Vysokej škole hudby v Bazileji. Jeho skladby sú na programe koncertov v Európe a USA. Žije v Usteri (CH).

 

Tomáš Baka

Tomáš Baka žije v Štúrove, kde aj maturoval. V roku 2015 ukončil štúdium histórie na FF UKF v Nitre. Predmetom jeho záujmu sú najmä dejiny 20. storočia.

Matej Méri

Študent Gymnázia v Štúrove, víťaz workshopu Creative Writing 2017 s Milou Haugovou.

Szabó Máté

Hudobník. Narodil sa v roku 1989 v Galante. Je zakladajúcim členom hudobnej skupiny Jóvilágvan.

Hodek trio

Hodek Dávid (1997, bicie nástroje), Hodek Áron (2011, basová gitara), Eugen Vizváry (keyboard).

 
Usporiadateľ Kultúrne združenie Štúrovo a okolie
Podujatie podporuje Spoločnosť slovensko-maďarského priateľstva Štúrovo
Mesto Štúrovo
Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
Štefan a Viera Frühauf Fonds nadácie Corymbo, Zürich, Švajčiarsko
Podujatie sa uskutoční pod záštitou
ŠVAJČIARSKE VEĽVYSLANECTVO BRATISLAVA

Štúrovo, 9. júna 2018 (sobota), 12:00 – 22:00Program

12:00 – 12:45

Most Márie Valérie

Z príležitosti 30. výročia Transart Communication sa zastaví Performance Loď v Štúrove: Performance s umelcami z 24. krajín

13:00 – 13:45

Pešia zóna

14:00 – 17:30

Na ulici Pri colnici

XII. Festival knihy Strážcu mosta – Knižné stoly:

Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT (Bratislava)

György Orbán - Ráday Könyvesház (Budapešť)

Thomas Zehender – Danube Books (Ulm, Nemecko)

14:30 – 15:00

Dom strážcu mosta,
Pri colnici 2

Nahliadnutie do štúrovskej tvorby 43. strážkyne mosta Leah Lovett (Londýn)

15:00 – 15:30

Tomáš Baka: Štúrovo – Párkány, Marenčin PT (Bratislava)

Prezentácia knihy

Prierez históriou územia Štúrova od počiatku osídlenia.

15:30 – 16:00

Inundatio in Infernum – improvizovaná hudba s modulárnym syntetizérom. Diriguje: Szabó Máté

16:00 – 16:15

Matej Méri: Traja - prednes víťazného textu (v maďarčine)

16:15 – 17:30

V besede sa predstaví: Ilma Rakusa

Moderuje: Mila Haugová

18:00 – 19:00

Predmostie v Štúrove a Ostrihome

Performance sa dá sledovať aj z mosta Márie Valérie

Uskutoční sa za každého počasia

„Rozhovor na moste“ – AquaPhone performance

 • Text:           Ilma Rakusa
 • Preklady:    Mila Haugová (slovenský)
  László Márton (maďarský)
 • Hudba:       Markus Eichenberger (klarinet)
  Alfred Zimmerlin (čelo)
 • Prednes:      Eva Uzsáková,
                          
  Péter Urbán, Zoltán Németh, Karol Frühauf
 • Zvuk:          Roman Laščiak, Pavol Prockl
 • Produkcia:  Juraj Himmler

19:15 – 20:00

Dvor Domu strážcu mosta

Pochúťky a nápoje z okolia

20:00 – 21:00

Jazzový koncert Tria Hodek z Komárna

 

Naladenie v piatok, 8. júna 2018 (piatok) – Ladenie

12:00 – 13:30

Gymnázium Štúrovo

Workshop „Kreatívne písanie“ pre mládež i dospelých
Milou Haugovou (slovensky a maďarsky)

 


Ďakujeme mestu Štúrovo za podporu počas uplynulého desaťročia

 Download:

Motivácia

V roku 2001 bol Most Márie Valérie medzi Štúrovom (Slovensko) a Esztergomom (Maďarsko) znovu otvorený. Tento most bol počas svojej histórie dlhšie zničený, než mohol slúžiť premosteniu. Jeho pozostatky pripomínali počas 57 rokov hrôzy druhej svetovej vojny. Bolo to druhé zničenie tohto mostu postaveného v roku 1895. V rokoch 1919 -1926 bol tiež vyradený z prevádzky.

Znovu postavený most si zaslúži byť chránený pred opätovným zničením ľuďmi. Pritom je duchovná ochrana dôležitejšia ako fyzická. Ak duchovné prepojenie medzi ľuďmi pretrvá, tak sa most nedostane do nebezpečia.

www.bridgeguard.org