Párkány, 2019. június 15 (szombat), 14:00 – 22:00A múlt század ötvenes éveinek elején nem állt a híd és tulajdonképpen semmilyen lehetőség sem volt a Duna másik oldalára szakadt rokonokkal és barátokkal való találkozásra, beszélgetésre. Ezért esténként – szélcsendes időben – lementek az emberek a Dunához és szót váltottak egymással. A folyó vize fél kilométeren keresztül vitte a szavakat, néha talán egy rejtjelezett hírt.

Az AquaPhone performance tizennegyedik alkalommal szándékozik felidézni ezt a jelenséget, tisztelettel adózva azoknak a sorsoknak, amelyek titkait annak idején az emberek a Dunára bízták. Tanúsítani szeretné az emberek abbéli óhaját, hogy egymással érintkezhessenek, és azon leleményességét, amellyel nehéz körülmények között is képesek a határok és távolságok áthidalására.

Hanneke Frühauf ötletét Alfred Zimmerlin és Markus Eichenberger zenészek valósítják meg, akik Jana Bodnárová párbeszédét kísérő zenei improvizációt hoznak létre. A szöveg magyar, szlovák és német nyelven kel át a Dunán, ezt kísérik csellón és klarinéton a svájci zenészek.

Az előadás kísérőprogramja a XIII. Párkányi Hídőr Könyvünnep, szlovák és magyar könyvkiadók rész­vételével. A nap keretén belül változatos program várja a látogatókat, amelynek témája az együttműködés. A program részletei a másik oldalon találhatók.

Párkány, 2019. június 15 (szombat), 14:00 – 22:00Jana Bodnárová

Író, művészettörténész, kiadó. 1950-ben született Jakubovanyban. Művészettörténetet végzett a pozsonyi Comenius Egyetemen. 1990 óta kizárólag mint író tevékenykedik. Irodalmi tevékenysége a próza, költészet, gyerekkönyvek, hang- és tv-játékok területére terjed ki. Az utóbbi húsz évben a video-performance műfajában is jelentőset alkotott.

Mila Haugová

Költő és műfordító. 1942-ben született Budapesten, jelenleg Pozsonyban él. Több mint másfél tucat szlovák nyelven megjelent verseskötete mellett alkotásai angol, francia, német, orosz és lengyel fordításban is kiadásra kerültek. Magyarból, németből és angolból fordít verseket.

Nelson Carrilho

Szobrász, táncos. 1953-ban született Curaçaoban. Monumentális szobrai Amszterdam frekventált parkjaiban láthatók. Műveiben az afrikai és nyugati kultúra egyesül. Amszterdam központjában található a nyílt műhelye, amelyet felnőttek és gyerekek egyaránt látogatják, és ismerkednek a két kultúra kölcsönhatásával. Hídépítőnek számít a városban. Az “Óhajok hídja” Hanneke Frühauf ötlete volt, a híd szobrának elkészítését Nelson nagy lelkesedéssel vállalta.

Markus Eichenberger

Zenész (klarinét, szaxofon), zenetanár, zeneszerző. 1957-ben született. 1977 óta különböző formációkban, ill. projektekben improvizál. Koncert-, rádiós és televíziós szereplései alkalmával vált ismertté Európa-szerte. Zürichben és Menzbergben (Svájc) él.

Alfred Zimmerlin

Zeneszerző, csellóművész és zenekritikus. 1955-ben született. Zenetudományt és zenei néprajzot hallgatott a Zürichi Egyetemen. Improvizációt tanít a Baseli Zenei Főiskolán. Számtalan hangverseny és rádiófelvétel szerzője, ill. szereplője volt Európában és az USA-ban. Usterben (Svájc) él.

Cristina Vidruţiu

Filológus, író, képzőművész. 1984-ben született Kolozsváron. A nyelvtudományok doktora, tanulmányait a kolozsvári Babeș-Bolyai Egyetemen végezte. Tudományos munkái mellett írással és képzőművészettel is foglalkozik. Könyvtárosként tevékenykedik Kolozsváron.

Baka Tamás

Párkányban nőtt fel és érettségizett. Történelmet tanult a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen. Főleg a huszadik századi történelem érdekli. Pozsonyban él, ahol könyvkereskedőként tevékeny.

Gálik Ramóna

A Párkányi Gimnázium diákja. A Mila Haugová által tartott Creative Writing Workshop tavalyi győztese.

Baláž Zoé

A Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola diákja.

Kukola Alexandra

A Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola diákja.

Jacob Minter

Zenész, zeneszerző, (Vermont, USA). Zenei skálája a heavy metal-tól az operáig terjed.

 

A rendezvény szervezői:

Párkány és Vidéke Kulturális Társulás
Szlovák - Magyar Baráti Társaság Párkány
Párkány város önkormányzata
Városi művelődési központ Párkány
Štefan és Viera Frühauf Fonds (Corymbo Alapítvány), Zürich
Az esemény fővédnöke:
SVÁJCI NAGYKÖVETSÉG BRATISLAVA

Párkány, 2019. június 15 (szombat), 14:00 – 22:00Műsor

14:00 – 16:30

Vámház köz

XIII. Párkányi Hídőr Könyvünnep – A könyvasztaloknál:

Albert Marenčin PT Kiadó (Pozsony)

Orbán GyörgyRáday Könyvesház (Budapest)

14:30 – 16:30

Hídőr-ház
Vámház köz 2

Irodalmi délután a Hídőr-házban

Pódiumbeszélgetés Jana Bodnárovával (szlovákul)

Beszélgetőpartner: Mila Haugová

Gálik Ramóna előadja a tavalyi Creative Writing workshopon szerzett győztes szövegét (magyarul)

Baka Tamás: Párkány - Štúrovo, Marenčin PT kiadó

A magyar kiadás könyvbemutatója.

Cristina Vidruţiu: Csodaországban, Marenčin PT kiadó

könyvbemutató

A 44. hídőr négynyelvű könyvét – többek között – a párkányi Szabadidőközpont nyári táborában készült gyermekrajzok illusztrálják.

15:30 – 17:00

Dunaparti sétány

A párkányi Szabadidő központ diákjainak rendhagyó tanévzárója Katarína Tungliová vezetésével

17:15 – 17:45

Mária Valéria híd párkányi hídfője

Művészeti installáció Nelson Carrilho (NL) az Óhajok hídjára szánt szobrával

18:00 – 19:00

A Mária Valéria híd közvetlen szomszédságában, a Duna mindkét partján

A performance a hídról is követhető

Bármilyen időjárási viszonyok mellett megvalósul

AquaPhone performance:

„Töredék – két hangra, melankóliára és dalokra”

m  Szöveg:       Jana Bodnárová

m  Fordítás:     Tóth Ozsvald Zsuzsanna (magyar)
Karol Frühauf (német)

m  Zene:          Markus Eichenberger (klarinét, szakszofon)
Alfred Zimmerlin (cselló)

m  Szöveg-      Uzsák Éva,
mondók:     Karol Frühauf

m  Ének:          Baláž Zoé, Kukola Alexandra

m  Hang:          Roman Laščiak, Pavol Prockl

m  Szervezés:  Himmler György

19:15 – 20:15

Hídőr-ház, Vámház köz 2

Ízes hazai falatok és nemes italok

19:45 – 20:30

A 46. Hídőr, Jacob Minter és Pásztor Ádám zenél


Párkány, 2019. június 14-én (péntek), 12:00 – 18:30: Hangolás

12:00 – 13:30

Párkányi Gimnázium

„Creative writing“ workshop Mila Haugová-val valamennyi korosztály számára (szlovákul és magyarul)

17:30 – 18:30

Városi könyvtár

Jana Bodnárová felolvasást tart a műveiből


Köszönjük Párkány város elmúlt tíz évben nyújtott támogatását Download:

Motiváció

2001-ben Párkány (Szlovákia) és Esztergom (Magyarország) között ismét megnyílt a Mária Valéria híd, amely fennállása alatt hosszabb ideig hevert romokban, mint szolgálta a két parton lakókat. A híd csonkjai 57 éven keresztül emlékeztettek a második világháború pusztítására. Az 1895-ben megépített hidat elõször 1919 és 1926 között iktatták ki a forgalomból, majd 1944-ben három ívét lerombolták.

Az újjáépített hídnak szüksége van rá, hogy megvédjük az újabb pusztítástól. A szellemi óvás azonban fontosabb a tárgyi védelemnél. Ha ugyanis az emberek közötti szellemi és lelki kapcsolat folyamatosan és tartósan mûködik, a híd nem kerülhet ismét veszélybe.

www.bridgeguard.org