Štúrovo, 15. júna 2019 (sobota), 14:00 – 22:00Na začiatku päťdesiatich rokov minulého storočia most Márie Valérie nestál a neexistovala takmer žiadna možnosť stretnutia alebo rozhovoru s odtrhnutými príbuznými alebo priateľmi na druhej strane Dunaja. Preto šli ľudia večer v bezvetrí a tme k Dunaju a hovorili nad vodou. Pol kilometra prenášala voda rieky tieto zvesti, nezriedka šifrovanú správu.

Performance AquaPhone chce priblížiť tento fenomén a uctiť všetky tie osudy, ktorých tajomstvá sa v minulosti odovzdali Dunaju. Chce svedčiť o túžbe ľudí po dialógu a ich vynaliezavosti pri prekonávaní hraníc a vzdialeností i za nesmierne ťažkých podmienok.

Švajčiarski hudobníci Alfred Zimmerlin a Markus Eichenberger zrealizovali nápad Hanneke Frühauf a vytvorili hudobnú improvizáciu sprevádzajúcu text Jany Bodnárovej. Dialóg obohatený spevom popri pôvodnej slovenskej verzii prejde cez Dunaj aj po maďarsky i po nemecky.

Doprovodným programom podujatia je XIII. Festival knihy Strážcu mosta za účasti vydavateľstiev zo Slovenska a Maďarska. Popoludní očakáva návštevníkov rozmanitý kultúrny program okolo témy spolupráca. Podrobný program sa nachádza na druhej strane.

Štúrovo, 15. júna 2019 (sobota), 14:00 – 22:00

Jana Bodnárová

Spisovateľka, kunsthistorička, vydavateľka. Narodila sa v roku 1950 v Jakubovanoch. Študovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od začiatku 90. rokov sa venuje takmer výlučne literárnej činnosti. Tvorí prózu, poéziu, knihy pre deti, rozhlasové hry a televízne scenáre. Od polovice 90. rokov sa venuje tiež tvorbe a prezentácie video performancií. Žije v Košiciach.

Mila Haugová

Poetka a prekladateľka. Narodila sa v roku 1942 v Budapešti, žije v Bratislave. V rokoch 1986-1996 bola redaktorkou časopisu Romboid. Z dvoch desiatok jej básnických zbierok bolo viacero preložených do angličtiny, francúzštiny, nemčiny, ruštiny a poľštiny.

Nelson Carrilho

Sochár, tanečník. Narodil sa v roku 1953 v Curaçao. Jeho monumentálne sochy stoja vo frekventova­ných parkoch Amsterdamu. V jeho tvorbe sa zlučuje západná a africká kultúra. Má otvorený ateliér v strede mesta, ktorý navštevujú deti a dospelí a zoznamujú sa s oboma kultúrami. V meste je považovaný za mostára. ”Most túžby” bol nápad Hanneke Frühauf, Nelson sa chytil s veľkým nadšením príležitosti, vytvoriť sochu pre most.

Markus Eichenberger

Hudobník (klarinet, saxofón), učiteľ hudby, skladateľ. Narodil sa v roku 1957. Improvizuje v rôznych formáciách, od roku 1982 realizuje aj vlastné projekty. Svojimi sólo projektami koncertuje po celej Európe a často vystupuje v rozhlase a televízii. Žije v Zürichu a Menzbergu (CH).

Alfred Zimmerlin

Skladateľ, hudobník (čelo), hudobný kritik. Narodil sa v roku 1955. Vyštudoval hudobnú vedu a hudobnú etnológiu na Univerzite v Zürichu. Je docentom pre improvizáciu na Vysokej škole hudby v Bazileji. Jeho skladby sú na programe koncertov v Európe a USA. Žije v Usteri (CH).

Cristina Vidruţiu

Filológ, spisovateľka, výtvarná umelkyňa, Narodila sa 1984 v Kluži (Rumunsko). Má akademický titul doktorky jazykových vied z univerzity Babeș-Bolya v Kluži. Popri vedeckej práci sa venuje písaniu a výtvarnému umeniu. Žije a pracuje ako bibliotekárka v Kluži.

Tomáš Baka

Tomáš Baka vyrástol v Štúrove, kde aj maturoval. V roku 2015 ukončil štúdium histórie na FF UKF v Nitre. Predmetom jeho záujmu sú najmä dejiny 20. storočia. Žije v Bratislave a j činný ako kníhkupec.

Ramóna Gálik

Študentka gymnázia v Štúrove. Jej text zvíťazil na vlaňajšom Creative Writing Workshop s Milou Haugovou.

Zoé Baláž

Žiačka Súkromnej základnej školy umenia Kataríny Pappovej v Štúrove.

Alexandra Kukola

Žiačka Súkromnej základnej školy umenia Kataríny Pappovej v Štúrove.

Jacob Minter

Skladateľ, hudobník z Vermontu, USA). Jeho hudobná škála siaha od heavy metal až po operu.

 
Usporiadateľ Kultúrne združenie Štúrovo a okolie
Podujatie podporuje Spoločnosť slovensko-maďarského priateľstva Štúrovo
Mesto Štúrovo
Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
Štefan a Viera Frühauf Fonds nadácie Corymbo, Zürich, Švajčiarsko
Podujatie sa uskutoční pod záštitou
ŠVAJČIARSKE VEĽVYSLANECTVO BRATISLAVA

Štúrovo, 15. júna 2019 (sobota), 14:00 – 22:00Program

14:00 – 16:30

Na ulici Pri colnici

XIII. Festival knihy Strážcu mosta – Knižné stoly:

Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT (Bratislava)

György Orbán - Ráday Könyvesház (Budapešť)

14:30 – 16:30

Dom strážcu mosta, Pri colnici 2

Literárne popoludnie v Dome strážcu mosta

V besede sa predstaví: Jana Bodnárová

Moderuje: Mila Haugová

Gálik Ramóna prednes víťazného textu z vlaňajšieho Creative Writing workshopu (v maďarčine)

Tomáš Baka: Štúrovo – Párkány, vydavateľstvo Marenčin PT

Prezentácia vydania knihy v maďarčine

Cristina Vidruţi: V ríši zázrakov, vydavateľstvo Marenčin PT

Prezentácia štvorjazyčnej knihy 44. strážkyne mosta ilustrovanej – medzi inými – kresbami detí z letného tábora Centra voľného času v Štúrove

15:30 – 17:00

Promenáda pri Dunaji

Netradičný záver školského roka v Centre voľného času v Štúrove pod vedením Kataríny Tungliovej

17:15 – 17:45

Predmostie mosta Márie Valérie

Umelecká inštalácia so sochou Nelson Carrilha (NL) určená pre Most túžob

18:00 – 19:00

V susedstve mosta Márie Valérie v Štúrove a Ostrihome

Performance sa dá sledovať aj z mosta

Uskutoční sa za každého počasia

AquaPhone performance:

„Fragment pre dva hlasy, melanchóliu a piesne“

- Text:           Jana Bodnárová

- Preklady:    Zsuzsanna Tóth Ozsvald (maďarský)
Karol Frühauf (nemecký)

- Hudba:       Markus Eichenberger (klarinet, saxofón)
Alfred Zimmerlin (čelo)

- Prednes:      Eva Uzsák, Karol Frühauf

- Spev:          Zoé Baláž, Alexandra Kukola

- Zvuk:          Roman Laščiak, Pavol Prockl

- Produkcia:  Juraj Himmler

19:15 – 20:15

Dvor Domu strážcu mosta

Pochúťky a nápoje z okolia

19:45 – 20:30

46. strážca mostu, Jacob Minter a Ádám Pásztor sa postarajú o hudbu

 

Štúrovo, 14. júna 2019 (piatok), 12:00 – 18:30: Ladenie

12:00 – 13:30

Gymnázium Štúrovo

„Creative Writing“ Workshop pre mládež i dospelých s Milou Haugovou (slovensky a maďarsky)

17:30 – 18:30

Mestská knižnica v Štúrove

Jana Bodnárová číta zo svojho diela

 


Ďakujeme mestu Štúrovo za podporu počas uplynulého desaťročia

 Download:

Motivácia

V roku 2001 bol Most Márie Valérie medzi Štúrovom (Slovensko) a Esztergomom (Maďarsko) znovu otvorený. Tento most bol počas svojej histórie dlhšie zničený, než mohol slúžiť premosteniu. Jeho pozostatky pripomínali počas 57 rokov hrôzy druhej svetovej vojny. Bolo to druhé zničenie tohto mostu postaveného v roku 1895. V rokoch 1919 -1926 bol tiež vyradený z prevádzky.

Znovu postavený most si zaslúži byť chránený pred opätovným zničením ľuďmi. Pritom je duchovná ochrana dôležitejšia ako fyzická. Ak duchovné prepojenie medzi ľuďmi pretrvá, tak sa most nedostane do nebezpečia.

www.bridgeguard.org